Yaesu System Fusion

From WikiDon
Revision as of 11:07, 30 March 2024 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Yaesu System Fusion is een digitale transmissie manier die door Yaesu in de markt gezet is. Yaesu hanteert dit systeem voor apparatuur voor zendamateurs en professionals kan met verschillende tranceivers Portabele tranceivers FT-1XDE FT-2DE FT-3DE Mobiele tranceivers FTM-100DE FTM-300DE FTM-400DE FTM-500DE  ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Yaesu System Fusion is een digitale transmissie manier die door Yaesu in de markt gezet is. Yaesu hanteert dit systeem voor apparatuur voor zendamateurs en professionals

kan met verschillende tranceivers

Portabele tranceivers FT-1XDE FT-2DE FT-3DE

Mobiele tranceivers FTM-100DE FTM-300DE FTM-400DE FTM-500DE